LEIEBETINGELSER:

BETALING:
20% av leiebeløpet må betales ved bekreftet bestilling.
Faktura sendes kunden sammen med bekreftelsen. Restbeløpet betales 5 uker før ankomst. Ved manglende betaling vil leieavtalen bli annulert.

UTLEIEENHETEN:
Utleieenhetene er ikke Norsk Fiskeferies eiendom, men formidles på vegne av eier. Eier står selv som ansvarlig for at utleieenheten er i den stand, og med det utstyr som er opplyst.

AVBESTILLINGSFORSIKRING:
Avbestillingsforsikring tilbys ikke av Norsk Fiskeferie på det nåværende tidspunkt. Betalt forskudd eller sluttbetaling kan ikke tilbakebetales dersom ferien må avlyses. Det anbefales derfor at kunden tegner individuell reiseforsikring inklusiv avbestillingsforsikring hos sitt forsikringsselskap.

FEIL ELLER MANGLER:
Ved feil eller mangler ved utleie-enheten skal leietaker uten unødig opphold gi melding om dette til Norsk Fiskeferie.

NORSK FISKEFERIE:
forbeholder seg retten til å endre på betingelser og priser, dog uten at dette skal ha innvirkning på allerede inngåtte leieavtaler.

SENGETØY / LINTØY:
kan leies av hytteeier og må bestilles på forhånd.

SLUTTRENGJØRING:
er normalt ikke innregnet i leieprisen og må derfor bestilles på forhånd.

BRUK AV BÅT:

All bruk av båt skjer på eget ansvar. Nødvendig rettledning eller opplæring, fås på stedet. Se over båten før bruk. Oppdages feil, lekasjer eller mangler, rapporteres dette til hytteeier. Redningsvester skal alltid brukes i båten. Det er påbudt å ha med tilstrekkelig antall redningsvester til alle i båten. Da de fleste av våre båtmotorer drives av bensin er all bruk av fyrstikker eller åpen ild ombord i båten, forbudt.

Norsk Fiskeferie


 Hovedsiden

Norgeskartet

Kontakt

Hjelp© Copyright 2000, Signaturdata