Redningsvester og båtvett

Det er ikke flaut å redde livet!


Når man oppsummerer drukningsulykkene som skjer i løpet av et år, er det ett forhold som går igjen og som tilsier at holdningsendringer vil redusere drukningstallene dramatisk:

Folk som har redningsvest på seg, drukner nesten bare under ekstreme forhold.

Årlig drukner mellom 25 og 60 personer ved fall fra eller kantring av fritidsbåter. For en gruppe som yrkersfiskerne er tallet på drukninger mellom 5 og 25.

Krav til bruk av redningsvest er ulike for ulike typer ferdsel på sjøen men her skal vi se på den båttypen som er aktuell for oss fritidsfiskere:

Fritidsbåter
Disse skal ha personlig flyteutstyr til alle om bord. Med dette uttrykket mener vi oftest flytevest, men det brukes også om andre flyteplagg – som jakker med flyteelementer etc.

Mange har oppfylt minimumskravet og har tilstrekkelig antall personlig flyteutstyr i båten.
Men ofte er ikke utstyret i bruk!
Kanskje har man passet på at barna har tatt på seg redningsutstyret. Men for ungdom og voksne ser det fremdeles ut til å være litt flaut å sitte med redningsvest på seg i finværet. Heller litt mobbet enn fullstendig druknet!

Når noe uventet skjer på turen – fiskeutstyr eller ei åre eller kjølebagen faller over bord, er det ingen som tenker på å ta på seg redningsvest før de strekker seg langt ut over rekka! Glipper taket der og da, kan et liv være slutt.
Hovedsiden

Norgeskartet

Kontakt

Hjelp

Fjordfiske - Reklame
© Copyright 2003, Signaturdata